Số đo cho đan móc mũ

Mũ cho bé sơ sinh:           Rộng mũ 33 – 36cm.     Cao mũ: 13 – 15cm

Mũ cho bé 3 – 6 tháng:    Rộng mũ 36 – 43cm.     Cao mũ: 15 – 18cm

Mũ cho bé 6 – 12 tháng:  Rộng mũ 41 – 48cm.       Cao mũ: 18cm

Mũ cho bé 1 – 3 tuổi:        Rộng mũ 46 – 48cm.       Cao mũ: 20cm

Mũ cho bé 3 – 10tuổi:      Rộng mũ 48 – 51cm.        Cao mũ: 22cm

Mũ cho “tin”:                     Rộng mũ 53 – 56cm.       Cao mũ: 25cm

Mũ cho phụ nữ:                 Rộng mũ 55 – 57cm.        Cao mũ: 28cm

Mũ cho nam giới:              Rộng mũ 58 – 61cm.         Cao mũ: 28 – 29 cm

Luu y: Khi moc mu bat dau tu dinh dau trung tam, do rong mo dan va ngung viec mo rong khi chu vi = chu vi vong dau  x 1.1775

 

Advertisements